L'INDE
DELHI HARYANA

AU RAJASTHAN

UTTAR-PRADESH -- Agra Varanasi en train

MADHYA-PRADESH
-- VARANASI KHAJURAHO (CHHATARPUR) en avion

UTTAR-PRADESH
JHANSI-AGRA-DELHI en train express

DELHI